Poznań, Poland
+48 537044927

Openspace Foundation

Naszą misją jest wspieranie rozwoju polskiego sektora kosmicznego. | Edukowanie dzieci i młodzieży, testowanie innowacyjnych technologii, tworzenie kadry inżynierów kosmicznych i budowanie społeczności pasjonatów to nasz sposób na jej realizowanie.

Poznaj nasz pomysł na wspieranie rozwoju sektora kosmicznego

Mimo, że Fundacja Openspace to stosunkowo młoda organizacja, to od samego początku kieruje się w swoich działaniach jasno określoną misją oraz sposobami jej realizowania. Poznaj najważniejsze z nich:

EDUKOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzieci są fundamentem przyszłości i to one będą ją tworzyły. Mając to na uwadze Fundacja Openspace uruchomiła w 2019 roku interdyscyplinarny projekt „Kosmiczne Piątki” skierowany do uczniów szkół podstawowych. W ramach przedsięwzięcia w placówkach oświatowych organizowane są całodniowe wydarzenia, których uczestnicy mają szansę zapoznać się z tematyką: robotyki kosmicznej, lotów stratosferyczny, oraz sztucznych satelitów.

Dowiedz się więcej o projekcie Kosmiczne piątki
TESTOWANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Stymulowanie rozwoju sektora kosmicznego w dużej mierze związane jest ze wspieranie działań badawczo-rozwojowych. Aby innowacyjne technologie i rozwiązania mogły jednak trafić na rynek niezbędne jest ich przetestowanie. W ramach realizowanego przez Fundację projektu satelitarnego Opensat na orbitę trafi nowatorski system paneli słonecznych oparty na elastycznych ogniwach solarnych. W trakcie misji przeprowadzone zostaną badania, które określą gotowość urządzeń do dalszego rozwoju lub produkcji.

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu
TWORZENIE KADR INŻYNIERÓW KOSMICZNYCH

Podstawą każdego sektora gospodarki są ludzie. Jednym z celów Fundacji Openspace jest wspieranie tworzenia kadr inżynierów dla polskiego sektora kosmicznego. Realizowany jest on głównie w ramach projektu Opensat. Przedsięwzięcie zapewnia pracującym przy nim studentom możliwość zdobycia doświadczenia, które może okazać się w przyszłości niezwykle ważnym czynnikiem w trakcie pracy w przemyśle.

Dowiedz się więcej o projekcie Opensat
BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI PASJONATÓW

Ważnym elementem działalności Fundacji jest budowanie społeczności pasjonatów astronomii oraz technologii kosmicznych. Aby zrealizować ten zakres misji organizacji rozpoczęto we współpracy z przedsiębiorstwem rakietowym Near Space Technologies program mentoringowy Supernova. Skorzystała z niego już grupa SERF, II Liceum Ogólnokształcące z Olesnicy, a także inni niezrzeszeni amatorzy modelarstwa rakietowego.

Dowiedz się więcej o programie SERF

Projekt Opensat

Opensat to projekt nanosatelitarny, którego głównym celem jest kształcenie członków zespołu w zakresie pracy przy projektach kosmicznych. Stworzony w wyniku prac cubesat zrealizować ma misję polegającą na przetestowaniu elastycznych paneli solarnych satelity, zbudowanych na bazie perowskitowych ogniw  fotowoltaicznych polskiej produkcji oraz systemu pasywnej kontroli termicznej opartego na wykorzystaniu termoprzewodzącego arkusza grafitowego.

Opensat | Mission Deffinition Review

↓ Czytaj dalej… ↓


Opensat będzie kilogramowym sześciennym nanosatelitą klasy Cubesat. Po przygotowaniu lotnej wersji zostanie wyniesiony na niską orbitę okołoziemską. W trakcie misji przeprowadzone zostaną eksperymenty, a następnie po (prawdopodobnie) kilku miesiącach satelita ulegnie deorbitacji. W ramach prac Fundacji przygotowana została kompleksowa koncepcja misji dostępna bezpłatnie na naszej stronie.

Pobierz koncepcję misji (Mission Definition Review)

Decymetr sześcienny

Zespołów projektowych

eksperymenty na orbicie

Opensat | Nasza misja

Za technologicznymi celami Opensata stoi misja, jaką jest wspieranie rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Jako organizatorzy przedsięwzięcia koncentrujemy się przede wszystkim na kilku aspektach, w których nasz działalność – jeśli zostanie odpowiednio przeprowadzona – może realnie wpłynąć na dynamizację wzrostu w branży kosmicznej.

Zobacz kompleksowo opisane uzasadnienie projektu [MDR str. 10-12]

Rozwijanie kadr dla polskiego sektora kosmicznego

Elementem niezbędnym do dynamizacji działalności przedsiębiorstw i instytucji branży kosmicznej jest dostęp do wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierów, menadżerów oraz innych niezbędnych pracowników.

Projekt Opensat ma za zadanie wesprzeć polskie podmioty poprzez umożliwienie studentom biorącym udział w projekcie zdobycia kompetencji, doświadczenia i umiejętności w zakresie pracy przy takich przedsięwzięciach. Członkowie zespołu projektowego mogą również wykazywać się większą odwagą i pewnością siebie niezbędną do zakładania własnych przedsiębiorstw.

Testowanie innowacyjnego rozwiązania

Testowanie innowacyjnego rozwiązania, które może w przyszłości stać się produktem eksportowym Polskiego sektora kosmicznego. 

Przedsięwzięcie stworzy unikalną możliwość przetestowania innowacyjnych polskich technologii na orbicie, co jest niezwykle ważnym elementem w procesie tworzenia produktów w sektorze kosmicznym (space heritage | technology readiness levels).
 
Zbadana zostanie między innymi wydajność ogniw perowskitowych, które będą mogły zostać zastosowanew przyszłość w innych nanosatelitach zwiększając ich możliwości energetyczne, pozwalając na szerszą gamę działań

Projekt

Kosmiczne piątki

Kosmiczne piątki to inicjatywa w ramach której realizowana jest seria działań (warsztatów, prelekcji, wystaw stanowisk edukacyjnych) realizowanych w szkołach podstawowych  związana z popularyzowaniem wiedzy z zakresu inżynierii kosmicznej i astronomii. Głównym celem projektu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych szeroko pojętymi naukami ścisłymi, w szczególności inżynierią kosmiczną oraz astronomią.

Podczas całodniowych wydarzeń uczestnicy (uczniowie wybranych szkół) mogą brać udział w: warsztatach  robotycznych, na których przygotowują własnego łazika marsjańskiego; warsztatach tworzenia sond stratosferycznych, na których zakończenie wypuszczany jest (na uwięzi) balon helowy z sondą zawierającą eksperymenty przygotowane w trakcie zajęć oraz warsztatach i prelekcji na temat sztucznych satelitów. Ponadto w trakcie przerw uczniowie mogą oglądać i korzystać z rozbudowanych stanowisk edukacyjnych dotyczących druku 3D, robotów mobilnych oraz tematyki Near Space.

Pobierz pełny opis projektu (Warszawa)

Projekt ogólnopolski

Dążymy do tego, aby Kosmiczne Piątki stały się projektem ogólnopolskim. W listopadzie 2019 r. realizowaliśmy udaną I edycję (w trzech szkołach) w Warszawie i trwają już przygotowania do kolejnych odsłon w innych miastach.

Projekt interdyscyplinarny

Tematyka warsztatów dobrana jest w taki sposób, aby trafić do jak najszerszej grupy dzieci. Wspólnym mianownikiem wszystkich zajęć pozostaje jednak astronomia i technologie kosmiczne.

Projekt nastawiony na praktykę

W działaniach realizowanych w ramach inicjatywy stawiamy duży nacisk na praktyczne podejście do analizowanej tematyki. Na każdych zajęciach dzieci mają szansą poznać teoretyczne tło określonego zagadnienia, ale to ich praca podczas warsztatowej części spotkania jest dla nas najważniejsza. 

Relacja z pierwszej edycji Kosmicznych Piątków (Warszawa)

Program Supernova to najnowsza inicjatywa Fundacji, element wykonawczy jej założeń i misji, której celem jest edukowanie i tworzenie społeczności pasjonatów technologii kosmicznych. W ramach projektu realizowane jest kilka niezależnych przedsięwzięć:

Program mentoringowy

Dzięki współpracy z firmą Near Space Technologies Fundacja Openspace ma możliwość organizowania programu mentoringowego z zakresu inżynierii rakietowej. Z pomocy specjalistów z NST korzysta już grupa SERF z Oleśnickiego liceum oraz dwie szkoły średnie.

SERF Space Program

Warsztaty robotyki kosmicznej

W ramach programu Supernova zrealizowany zostanie cykl warsztatów robotyki kosmicznej w trakcie których uczniowie szkół podstawowych oraz średnich będą mieli szansę przygotować własnego łazika marsjańskiego, a także posłuchać o tym jak w rzeczywistości wygląda zdalna eksploracja innych planet. 

Poznańskie dni kosmosu

Program zakłada również przygotowanie i przeprowadzenie Poznańskich dni kosmosu, eventu zapełniającego geograficzną lukę w promocji polskiego sektora kosmicznego i wiedzy o technologiach kosmicznych.

Eksperymentalne loty stratosferyczne

Planuje się, aby jednym z rodzajów działań Programu były eksperymentalne loty stratosferyczne dzięki którym uczniowie gimnazjów i szkół średnich będą mieli możliwość wysłania własnego eksperymentu do stratosfery przy okazji zapoznając się z zasadami realizowania projektów zgodnie ze standardami ECSS.

Widzisz niewykorzystany potencjał? Zostań naszym partnerem!

Rozpocznij współprace z Fundacją Openspace i realizuj z nami misję wspierania rozwoju sektora kosmicznego.

Aktualności

Śledź naszego bloga oraz stronę na Facebooku, aby być na bierząco!

Nasi główni sponsorzy i partnerzy

Współpracujemy z wieloma organizacjami, firmami i instytucjami. To właśnie stałe partnerstwo i wsparcie ze strony zewnętrznych podmiotów zapewnia nam unikalne możliwości i ułatwia realizowanie naszej misji.

Partner technologiczny
Partner technologiczny 
Wsparcie merytoryczne
Wsparcie public realations

Skontaktuj się z nami