Poznań & Warszawa
+48 537044927

Kosmiczne piątki: Podsumowanie I edycji

Naszą misją jest wspieranie rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

Fundacja Openspace to organizacja, której misją jest wspieranie rozwoju polskiego sektora kosmicznego, a jednym ze sposobów realizacji tej misji jest edukowanie dzieci i młodzieży. Kluczowym elementem wykonawczym w tym zakresie jest program Kosmiczne piątki, którego pierwsza (Warszawska) edycja właśnie dobiegła końca. W trakcie trzech różnych wydarzeń, w różnych szkołach na terenie całego miasta, zrealizowane zostały zajęcia, w których wzięło udział łącznie prawie 500 dzieci.


Kosmiczne piątki w warszawskich szkołach, to inicjatywa zaproponowana, zorganizowana i przeprowadzona przez Fundację Openspace, a sfinansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach projektu zrealizowano serię działań (warsztatów, prelekcji, wystaw stanowisk edukacyjnych) mających na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu inżynierii kosmicznej i astronomii.

Głównym celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów szkół podstawowych szeroko pojętymi naukami ścisłymi, w szczególności inżynierią kosmiczną oraz astronomią. Efektem działań podjętych w ramach przedsięwzięcia było zachęcenie uczestników do dalszego rozwijania się w omawianych dziedzinach, w szczególności w zakresie fizyki, robotyki, informatyki, czy elektroniki, których podstawy zostały omówione i zaprezentowane w praktyce na wydarzeniach.

W wyniku realizacji zadania uczniowie rozwinęli liczne kompetencje, w tym:

  1. naukowo-techniczne i informatyczne
  2. umiejętność współpracy w zespole
  3. umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia.

Projekt zrealizowany został w trzech różnych szkołach podstawowych (każda zlokalizowana w innej dzielnicy Warszawy) w formie całodniowych wydarzeń. Podczas imprez uczestnicy (uczniowie wybranych szkół) pod opieką nauczycieli mogli wziąć udział w: warsztatach robotycznych, na których przygotowywali własnego łazika marsjańskiego; warsztatach tworzenia sond stratosferycznych, na których zakończenie wypuszczane były (na uwięzi) balony helowe z sondami zawierającymi eksperymenty przygotowane w trakcie zajęć oraz warsztatach i prelekcji na temat sztucznych satelitów. Ponadto w trakcie przerw uczniowie mogli oglądać i korzystać z rozbudowanych stanowisk edukacyjnych dotyczących druku 3D, robotów mobilnych oraz tematyki Near Space.

W zajęciach zrealizowanych w ramach inicjatywy wzięło udział około 450 dzieci. Na zakończenie wybranych (losowo) warsztatów uczestnicy mieli szansę ocenić jakość lekcji i opisać swoje wrażenia. Wszystkie ankietowane dzieci wskazały maksymalną z możliwych ocen.


Fundacja Openspace to organizacja założona niecały rok temu, a działająca aktywnie od kilku miesięcy, której główną misją jest wspieranie rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Cel ten realizowany jest poprzez edukację dzieci, młodzieży i studentów, testowanie nowych technologii, budowanie społeczności pasjonatów technologii kosmicznych i astronomii oraz tworzenie kadry inżynierów kosmicznych.

Organizacja skupia się na realizacji kilku najważniejszych projektów. Nadrzędnym jest inicjatywa satelitarna Opensat, której celem jest przygotowanie i umieszczenie na orbicie nanosatelity testującego innowacyjne rozwiązania polskich firm high-tech (np. elastyczne panele solarne oparte na perowskitach). W ramach przedsięwzięcia przygotowano między innymi 70-stronnicową koncepcję projektu badawczego, która 1 stycznia została udostępniona w mediach Fundacji. Ponadto we współpracy z firmą rakietową Near Space Technologies realizowany jest również program mentoringowy Supernova, wspierający osoby fizyczne i prawne w zakresie rozwijania kompetencji z zakresu technologii kosmicznych.

Działalność Fundacji koordynowana jest przez Pana Karola Wojsława (prezesa fundacji i jednocześnie koordynatora przedsięwzięcia), studenta pierwszego roku Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechatronics (po angielsku). Pan Karol jest również od półtora roku jednym z redaktorów serwisu branżowego Space24.pl oraz liderem projektu Opensat. Na swoim koncie ma także zrealizowany projekt Space in 180°, wolontariacką pracę podczas organizacji Forum Sektora Kosmicznego 2018 oraz 3 lata doświadczenia przy pracy z dziećmi podczas zajęć na temat robotyki i elektroniki.